O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ZM Technik, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007. To je dvanásť rokov spokojných
zákazníkov, skúseností a poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a strojárenského priemyslu.
Pre našich zákazníkov zabezpečujeme služby týkajúce sa ponuky, predaja, dovozu a servisu s cieľom uspokojiť
požiadavky a nároky v čo najkratšom čase a tým si získať na trhu miesto spoľahlivého partnera.